Duik in het archief van ons verenigingsorgaan

2x Per jaar verschijnt ons verenigingsorgaan. Hierin staan artikelen over diverse historische onderwerpen. Misschien wilt u een artikel nog eens nalezen en heeft u het betreffende verenigingsorgaan niet meer of bent u op zoek naar informatie over een bepaald onderwerp, kijkt u dan bij de onderstaande titels. Deze lijst zal steeds uitgebreid worden.

Kijk voor artikelen over de Tweede Wereldoorlog onderaan deze pagina.


A
De aardappelziekte van 1843
Adresboek Leerdam uit 1952 (131mb)
Apotheken en apothekers te Leerdam
Apotheken en apothekers te Leerdam (3-12)
Uit het Oud-Archief van de Gemeente Leerdam
Wat was een ashoop waard?
Aspergeteelt in Leerdam

B
Ds. W.A. Bachiene, een 18-eeuwse Leerdammer en geograaf
Het bastion Leerdam in Kaapstad
F. Bats (Een honderjarige Leerdammer)
Het wandtapijt van Bayeux
Een stad in het oog van de (Beelden)storm
De begrafenis van Maurits en Frederik Hendrik
Jan van Beijeren; eten en drinken met Palmpasen in 1420
De Berendrecht
De bibliofiets
Ontstaansgeschiedenis van de Leerdamse bibliotheek
Peter Gerrits Bicker
Van bodebus tot ambsketen
De man met de botkar
Bouwsporen (1) Het Oude Raadhuis
Bouwsporen (2) Sinsi
Bouwsporen (3) Kerkstraat 8
Bouwsporen (4) Glazen bouwstenen
Bouwsporen (5) Kalkzandsteen
Bouwsporen (6) Telmerken
Bouwsporen (7) Houtvlotverbindingen
“Grote Geus” Hendrik van Brederode en de Beeldenstorm
Leven in de Leerdamse brouwerij
Buren in opgang en neergang
Een burgerbrief uit 1563

C
Ds. Johannes Claassen
Het cohier voor de heffing van de tiende penning in 1553 in Leerdam
Paulus Colonius
De belegering van Culemborg in 1664

D
Dialect (Sprik je moers taal)
Een diefstal in 1805
Dominee Fiet
Eduard Donkersloot (1860-1907), een Gorinchemse fotograaf in Leerdam
Doorbraken Diefdijklinie door Gelders water
De verkoop van het Drossaardshuis
De dijkdoorbraak van 1820
Dijkzorg en hoefslag

E
Eendenkooien
Anna van Egmond
Jan van Egmond (1385-1451)
Floris van Egmond (1469-1539)
Floris van Egmond (1469-1539) aanvulling
Frederik van Egmond (1440-1521)
Maximiliaan van Egmond (overl. 1548)
Willem van Egmond (1412-1483)
Eigendomsrechten van de kade langs de Nieuwe Vliet
Engelsen in Leerdam

F
Het fabrieks- en nijverheidswezen in Leerdam in 1808
Faillissementen

G
De eerste gasfabriek van Leerdam
Het gasthuis van Leerdam
Een omstreden geboorteaangifte
De polder “De Geeren”
De geneeskundige verzorging in Leerdam in vroeger tijd
Gids van Leerdam, 1933
Het maken van glas in de Oudheid
Feest in Leerdam: 25-jarig bestaan van de Glasfabriek Leerdam
Leerdam in de Goudse glazen
Bij het overlijden van een Hollandse graaf
De Gregoriaanse Tijdrekening
Nieuwe grenzen?
Groepsschuilplaatsen in Leerdam
Pieter Adrianus de Groot

H
De haven van Leerdam
Verstoorde zondagsrust in Heicoop
Een wellevende berisping aan het adres van de Heicopse polderbestuurders
Instructies voor de Heicopse schoolmeester
Een herbergruzie in 1627
De Herberg “De Wildeman”
Herdenkingsdienst 100 jaar onafhankelijkheid van ons koninkrijk
Heukelum in oude tijden
Abraham de Heusch
Een Leerdamse hoedendrager anno 1912
Hoe Leerdam een deel van de provincie Holland werd
Het ontstaan van de Huibert
De Huisgracht
Leerdamse humor

 

J
De Leerdammer Cornelis Jansenius, Rooms-Katholieke Godgeleerde

K
Vergunning voor het oprichten van een kaarsenmakerij in 1789 en 1836
Het kasteel aan het Recht van ter Leede
Vanuit Kedichem naar de Haarlemmermeer en terug
Hotel Kemp
Protestantse kerken in Leerdam vanaf de 19e eeuw
Het verlooren kerkhof
Kerkscheuring en emigratie
Kerkstraat 55-55A
Op  klompen
Waar komt de naam “Koenderseweg” vandaan?
Een aanbesteding van de korenmolen in 1825
Van Kralingen – Waar bleef de tijd? 1913-2003

L
Was Leerdam een leen van het bisdom Utrecht?
Johannes van Leerdam
Hoe men vroeger over Leerdam dacht
Een Leerdammer gevangen in Delft
De Leerdamse vlag op zee
Het moeilijke leven van de Leerdamse koekkramer Cornelis van Leeuwen
Niesje Gerdina van Leeuwen-Lobbregt
Het kasteel De Leyenburg
De Lijnbaan

M
Marine-officieren uit de regio in de 19e en 20e eeuw
De markt
Leerdamse maten en gewichten
Historische huizenonderzoek / Meent 13-21
De Meent
De Meentpolder
Gerrit Michels weer terug in Leerdam
Milieuproblemen
De Molukse historie ontrafeld
Het muntwezen
Geschilderde muurreclames

N
Namen van huizen en landstukken in en rond Leerdam
Soldaat voor Napoleon. De uitvoering van de conscriptie in Leerdam in 1812 en 1813
Soldaat voor Napoleon. Leerdammers op het slagveld
Leerdamse oudste natuurmonument

O
Het octrooi van de Leerdamse grutters
Over verleende octrooien
Het onderwijs in Leerdam voor 1800
Beschermd dorpsgezicht Oosterwijk
De grens tussen Leerdam en Oosterwijk
De heerlijkheid Oosterwijk
Het kasteel van Oosterwijk
Was er te Oosterwijk een klooster?
De Laageindse sluis te Oosterwijk
Oosterwijk en het geslacht Van Liere
Opkomst, blinken en weer verzinken
Een nieuw orgel voor de kerk in Kedichem
Een stukje geschiedenis van het orgel van de Nederlands-Hervormde kerk
Hoe oud is Leerdam?
Oud en Nieuw in Leerdam

P
De geschiedenis van de parochie Leerdam
Een penningmeester-generaal
Jan Pelgrim vertelt
De pest in Leerdam
De pest in Leerdam (2)
Politiedrama
Welk doel heeft de municipaliteit van Leerdam voor ogen met de proclamatie van 6 maart 1795?
Bij een publicatie uit 1770
Leven achter de Pijp

R
Floris Radewijnsz
De reformatie en de eerste predikanten (deel 1)
De reformatie en de eerste predikanten (slot)
“De Regulier”
Rehoboth
De Gemeente legt rekening af
Een poging tot oprichting van een RK-kerk te Leerdam in 1836
Ruylebuyt-schippers
Een ruzie aan de Schaaikse weg

S
De Leerdamse schaats
Schaik (Wat zegt een naam?)
Is Schaik afgeleid van Scheidijk of Schadewijk?
Een Leerdamse scheepsjongen verdrinkt
Schevet of schavet?
Ook Schoonrewoerd had een brouwerij
Over een gemeen Leerdams secreet
Het Sint Anna Gilde
De Speldemaker
Honderd jaar spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen
Een kijkje in het sportverleden van Leerdam
De stadskamp
Een stadsverslag uit 1829
De stadswallen van Leerdam
Steunbeweging ten bate der Weensche kinderen
Een strijd tussen Leerdam en de Heerlijkheid Schoonrewoerd in 1615
De Oostenrijkse Successieoorlog 1740-1748
Suitbert, de apostel van onze streek

T
Tabak 
Leerdam in de tweede helft van de Tachtigjarige Oorlog
Het huisje in het veld (Tiendweg 42)
Een telefoongids uit 1915

V
Het recht van vrij te varen
Het veer naar Asperen
De Veerpoort – een schilderij van Jan Weissenbruch
De Verenigde Oost-Indische Compagnie
Een geval van vergiftiging in 1632
De aardappelmoutwijnbranderij De Vijfkoeck
Een vingerhoedenmakerij in Leerdam in 1744-1745?
Jurrien Hendrik Visch
Vogelsangstraat
De eerste volkstelling in ons land
Niet iedere misdadiger naar de vrijstad Leerdam

W
Een gerucht over waarzeggerij in Leerdam
Een wandeling door Leerdam
Leven en werken op een Hollandse watermolen
Wateroverlast
Wetenswaardigheden uit vroeger tijd
“William and Mary”
J.A. de Wit: Als iemand verre reizen doet, dan kan hij veel verhalen
De witte brug
Wie weet waar Willem Wouters woont?

Z
Een Zwartglasser vertelt
Zwembaden in Leerdam

 

De Tweede Wereldoorlog

De geschiedenis van Leerdam tijdens de Tweede Wereldoorlog is tot op heden slechts fragmentarisch onderzocht en beperkt gepubliceerd. Een totaalbeeld ontbreekt.

Er zijn in het verleden meerdere (oud)inwoners van onze stad geweest die hun herinneringen hebben opgeschreven. We hebben die deels in ons verenigingsorgaan gepubliceerd over meerdere jaren.In het onderstaande overzicht hebben we ze nu bij elkaar gebracht, zodat geïnteresseerden niet meer hoeven te zoeken.

En dan doen we gelijk een oproep: heeft u een verhaal, herinnering of wat dan ook, kom er mee, dan kunnen we dat ook publiceren. Hoe meer we kunnen vastleggen, des te beter.

Een Belgische Leeuw in de Leerdamse Pironstraat
De luisterpost Gorilla in Overheicop, Schoonrewoerd
Govert Morelissen
Hongerwinter 1944-1945
Kom met verhalen
Oorlogsherinneringen van Chr. Meijers
Oorlogsverslag van Cornelis (Kees) van Donselaar
Het verraad van “Leerdam”
Het verraad van “Leerdam” / bronnen en verwijzingen
Verzet en distributie (deel 1)
Verzet en distributie (deel 2)