Bij het verschijnen van het krantenbericht, dat B & W een bezoek gingen brengen aan het industrieterrein “Nieuw-Schaik” heb ik mijn ogen uitgewreven.
Wat is de grens tussen Oud-Schaik en Nieuw-Schaik? Dat is niet de spoorlijn, die de polder Oud-Schaik dwars doormidden snijdt, maar het is de Donkere kade. Voor een juist begrip ligt de Donkere kade ter hoogte van de Loosdorpse weg. De wetering, die diende tot afvoer van het water uit Acquoy, maakte sedert ongeveer 1100 reeds de grens uit, dus voor de Diefdijk er was. Men sprak toen van de Schaikse achterwe-tering.
In een ander artikel heb ik de vorige keer de vraag gesteld naar de naamsverwisseling van Nieuwe weg in Lichte kade. Een officiële instantie, die kaarten maakt, deelde mij mede, dat het spraakgebruik van mensen uit de omgeving, deze kade zo noemden. Veel maakt het mij niet uit, daar deze kade geen openbaar terrein is. Maar nu? Mijn historisch besef kwam er even tegenop. Het industrieterrein genoemd naar de verkeerde polder! Of heeft de volksmond reeds vooruit
gegrepen en het nog komende (misschien ook niet?) terrein reeds een naam gegeven en is die naam zo overgenomen?
Wat is een naam? We weten het nu. Het industrieterrein heet “Nieuw-Schaik”, maar het ligt op de polder Oud-Schaik.

R. v.d. Berg

Jaargang 4 nr. 4