Uit de krant van 70 jaar geleden

Uit de Nieuwe Gorinchemse Courant van 6 november 1940 vonden we het volgende artikel over het overlijden van een bekende Leerdammer: Niesje Gerdina van Leeuwen-Lobbregt. Het artikel heeft destijds als toepasselijke titel ‘Verdwijnende Geslachten’ meegekregen.

LEERDAM – VERDWIJNENDE GESLACHTEN

‘Met het plotseling verscheiden, op 81-jarigen leeftijd, van een bekende Leerdamsche persoonlijkheid, de wed. C. van Leeuwen-Lobbregt, worden wij weer herinnerd aan het vergankelijke van het aardsche leven. Iedereen kende ,,opoe van Leeuwen’ en iedereen mocht haar graag, de eenvoudige, vriendelijke en zorgzame vrouw, die ondanks haar hoogen ouderdom, zóó kras bleef, dat niemand op dit onverwachte heengaan bedacht is geweest. Zij was een der laatst overgeblevenen van de vorige generatie . . . zoo gráág
sprak zij nog over menschen en toestanden van ,,vroeger”. Elke rechtgeaarde Leerdammer, die haar op straat tegenkwam, zou nooit nalaten even een paatje met haar te maken of in `t voorbijgaan een vriendelijken groet te wisselen. Zij ruste in vrede.’

Reageren? Wij zien uw commentaar en reacties graag tegemoet.

Peter van Rooden

Jaargang 29, nr. 2