Eén van de straten in het nieuw te ontwikkelen terrein tussen Meent en Stationsweg zal genoemd worden naar burgemeester Herman Ruben Vogelsang. Wie was deze burgemeester en waarom een straat naar hem te noemen?

Herman Ruben Vogelsang werd geboren op 16 september 1827 te Doornspijk als zoon van Adrianus Vogelsang en Remke van Eerde. Zijn vader werd in 1828 burgemeester en secretaris van Heinenoord, in 1850 ook van Goidschalkoord en in 1852 ook nog eens van Oud Beijerland. (1)

Zoon Herman Ruben werd in 1850 benoemd tot burgemeester van Strijen. Hij was gehuwd met Emilia Constancia Geertruida Johanna Saueressig.

Met ingang van 13 juni 1857 werd Herman Ruben Vogelsang benoemd tot burgemeester van Leerdam. Op 30 juni 1860 volgende ook nog zijn benoeming tot gemeentesecretaris. Hij overlijdt op 15 februari 1882.

Vogelsang bezat een perceel land aan de Meent. En het was dit land dat de gemeente in 1901 van zijn weduwe aankocht om daarop een gasfabriek te bouwen. Het betrof een perceel moesland, groot 0.43.90 ha., waarvoor een bedrag van Fl. 3.250,= werd betaald.

Deze nieuw te bouwen gasfabriek werd de opvolger van de dan al bestaande gasfabriek, die in 1901 door de gemeente werd overgenomen. Deze fabriek stond tussen Noordwal en Bergstraat.
De nieuwe gasfabriek startte op 1 september 1902 met de levering van gas. En dan zien we hierin gelijk de herkomst van de naam “Plein 1902”. Deze naam zal niet meer terugkeren. Besloten is om de straten in dit gebied te noemen naar personen die iets met de gasfabriek te maken hadden. Vandaar ook de naam “Vogelsangstraat”, die dus de herinnering levend houdt aan de vorige eigenaar van de grond waarop de nieuwe gasfabriek werd gebouwd.

Noot:
1. Gegevens verstrekt door de Historische Vereniging Oud-Beijerland

Blom

Jaargang 25, nr. 1