Uit de notulen van de vergaderingen te Leerdam van Drossaard, Schout en Schepenen (minuten) van 7 november 1768 het volgende:

“Naar aanleiding van ingekomen klachten van de burgers besluit men staande de vergadering te verbieden dat Potteschippers ofwel de zogenoemde Ruylebuyt-schippers na zonsondergang aan de wal blijven liggen, maar dat dezelven voor zon ondergangh van de wal zullen hebben af te schieten, en dat zonder aanzien of oogluykingh”

Zo’n Potteschipper of Ruylebuyt-schipper bevoer een pot ofwel een open schuit die hij voortboomde van de ene naar de andere aanlegplaats, om daar dan zijn negotie te drijven. Ruylebuyten noemde men toen het al of niet met toebetaling verkwanselen van gebruikte en/of gedragen kleding, soms ook huisraad en ander materiaal; een varende voddenkoopman dus.
Ongezien zou na zonsondergang, in het donker, onrechtmatig verkregen koopwaar, bijvoorbeeld de buit van diefstal of inbraak, kunnen worden verkwanseld met een voor de wal liggende Potteschipper. Om dit nu voor sommige Leerdamse burgers te beletten, hadden Ruylebuyt-schippers terstond na zonsondergang van de wal af te schieten!

J. Bats

Jaargang 14 nr 1