Foto van de maand

Kunt u ons
meer over
deze foto vertellen?

Laat het ons weten

Heeft u ook interesse in de geschiedenis van Leerdam?

Word lid of donateur!

Over ons

De Historische Vereniging Leerdam is op 17 november 1980 opgericht en stelt zich ten doel de kennis en belangstelling voor de geschiedenis van de voormalige gemeente Leerdam (sinds 1 januari 2019 behorend bij de Gemeente Vijfheerenlanden) en zijn bewoners te bevorderen.

Zij heeft als werkgebied het oude graafschap Leerdam (t.w. de kernen Leerdam en Schoonrewoerd) en de later aan de gemeente toegevoegde kernen Oosterwijk en Kedichem.


De vereniging geeft tweemaal per jaar een verenigingsorgaan uit met daarin o.a. interessante artikelen over de historie van bovengenoemde kernen en de geschiedenis in bredere zin. Zij verzorgt  lezingen over  uiteenlopende historische onderwerpen en thema-avonden met foto's uit de Beeldbank. Ook worden regelmatig publicaties over diverse historische onderwerpen uitgegeven en worden er nieuwsbrieven verstuurd met daarin o.a. uitnodigingen voor lezingen, thema-avonden en ander nieuws.

De vereniging is ook actief met betrekking tot de instandhouding, het herstel of de restauratie van het cultureel erfgoed in de gemeente. Verder probeert zij zoveel mogelijk oude foto's, afbeeldingen en kaarten te verzamelen, met het doel deze te publiceren via de beeldbank op de website. Voor zover de mogelijkheden het toelaten is zij betrokken bij speciale historische onderzoeken of gebeurtenissen en verleent zij haar medewerking aan promotionele of andere activiteiten binnen de Leerdamse gemeenschap.

Heeft u ook interesse in de geschiedenis van Leerdam? Word dan lid of donateur!