Wilt u lid worden? Vul het formulier in.

  Informatie

   

  Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
  De contributie bedraagt EUR 19,50 per jaar en dient in januari betaald te worden.
  Voor nieuwe leden wordt de contributie per kwartaal berekend.

  Nieuwe leden krijgen als welkomstgeschenk onze verjaardagskalender.

  Alle leden ontvangen het verenigingsorgaan, dat 2x per jaar verschijnt.

  Opzegging van het lidmaatschap kan alleen aan het eind van het jaar, of zoveel eerder als er sprake is van overlijden. Schriftelijke opzegging dient voor 1 december in het bezit te zijn van de ledenadministratie. Als na 1 december wordt opgezegd, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar.

   

  Donateurs

   

  Naast leden kent onze vereniging volgens de statuten ook donateurs. Dit kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn, die de vereniging financieel of materieel willen steunen. Aldus de omschrijving ervan.

  Een belangrijk verschil tussen leden en donateurs is dat laatstgenoemden geen toegang tot de algemene ledenvergadering hebben en dus ook geen stemrecht. Donateurs moeten meestal gezocht worden onder bedrijven die de doelstelling van de vereniging steunen en daarvoor wat meer willen bijdragen dan een lid. Maar het kunnen uiteraard ook natuurlijke personen zijn.

  Naast de voordelen die het lidmaatschap biedt, krijgen donateurs ook een exemplaar van de in het jaar te verschijnen publicaties, boeken, enz. Het minimum bedrag dat een donateur betaalt is EUR 75,00. Maar hogere bedragen zijn natuurlijk ook mogelijk. En daar kan in overleg wat extra’s tegenover staan.

  Wilt u donateur worden van onze vereniging? Neemt u dan contact op met onze ledenadministratie.

   

  Ledenadministratie

   

  De ledenadministratie wordt verzorgd door Annette Blom, e-mail [email protected], tel. 61 37 56.