Nieuwe bestuursleden

02-02-2022

In het verenigingsorgaan van december meldden we u dat Jos Slieker besloten heeft zijn functie als secretaris neer te leggen en deden we gelijk een oproep aan belangstellenden zich te melden als nieuw bestuurslid.
We zijn dan ook blij te kunnen melden dat Ton van Kooten en Gerrit Nieuwenhuis ons bestuur komen versterken.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in april zullen ze officieel worden voorgedragen, maar voor nu heten we hen al van harte welkom.