Willem Pernis, ontvanger der Domeinen te Vianen besteedde in opdracht van de Maatschappij voor Volksvlijt te Brussel, die na de Franse overheersing de Domeingoederen beheerde, de reparatie aan van de korenmolen te Leerdam. Deze herstelling betrof:

1. Een nieuwe staart aan de molen, lang 12 el 5 dm met krui-spil. Daarna 2 x te verven met grondverf en 1 x volgens de oude kleur.
2. Maken van een scheutel of noot tegen de balk bij de trap.
3. Tegen de tweede zolder: 6 scheutels tegen de balken en een nieuwe balk onder de zolder.
4. Op de derde en vierde zolder idem.
5. Op de vijfde zolder een grenen balk.
6. Een ijzeren hoepel om de molen, tussen gaanderij en schoren, 27 el lang en 17 duim breed.
7. Vier nieuwe ankers en metselwerk opknappen.
8. Een nieuwe molensteen.

Het werk werd aanbesteed aan Willem van Eyk, koopman te Vianen voor f 758,-.

K. van Baren
Jaargang 4 nr. 2