Relaas van de lezing op 7 september 2005 door prof. Dr. G. v.d. Ven.

1413: Doorbraak in de Diefdijk en in de Noorder-Lingedijk onder Kedichem
1497: De Diefdijk
1523: Mogelijke doorbraak van de Diefdijk
1565: Overstroming door de Lingedijk en de Diefdijk
1571: Doorbraak Diefdijk na watersnood in de gehele Betuwe. Ook de Lingedijken zijn
doorgebroken.
1573: Vanuit Gelderland doorbraak Diefdijk
1595: Doorbraak bij Heukelum
1726: Geen ijsgang. Doorbraak van de Lingedijk bij Kedichem
1741: Begin beneden en boven Leerdam. Lingedijk op vijf plaatsen doorgebroken en een
doorbraak beneden Kedichem. (Zelfde hoog water als doorbraak eind december 1740
bij Hagestein.)
1809: IJsgang. Weer doorbraak bij Kedichem
1820: IJsgang. Nieuwe Zuider-Lingedijk breekt door. Hierna ook doorbraak bij Kedichem

Doorbraken Lekdijk:
1573: IJsdam rivier dijkdoorbraken bij Ameide (Zie ook bij Diefdijk.)
1624: IJsverstopping. Januari doorbraak bij IJsselstein. (Teixeira)
Ik denk dat hier de beruchte dijkdoorbraak aan de overzijde namelijk die van de
Lekdijk bovendams bij ’t Waal bedoeld wordt.
1740: Eind december. Geen ijsgang. Doorbraak bij Lexmond
1744: Doorbraak beneden Lexmond

Mogelijk onder water zetten deel Vijfheerenlanden door doorbraken dijk net ten westen van Gorinchem.
1658: Eind december dijkdoorbraken bij Gorinchem
1663: Doorbraak beneden Gorinchem

Jaargang 24, nr. 2