(Bijlage verstrekt door de heer Wim Zondag, tijdens de lezing op 03-02-2016)