Corona crisis

17-03-2020

Ook wij ontkomen er niet aan om geplande activiteiten te verzetten door de Corona crisis.

De bibliotheek Lek & IJssel in Leerdam is in ieder geval t/m 6 april gesloten.
Dit houdt in dat het HIP (Historisch Inloop Punt) op donderdagmorgen ook gesloten zal zijn.
De geplande thema-avond over Leerdam-West op 26 maart is doorgeschoven naar 18 juni.

Onze Filmavond/Algemene Ledenvergadering op 8 april (in Maranatha) is verplaatst naar 20 mei.