Beelden van Leerdam | Op kaart, prent en schilderij | met Schoonrewoerd, Oosterwijk en Kedichem

28-03-2021

Wie tegenwoordig beelden van gebouwen, gebeurtenissen of personen wil vastleggen heeft genoeg aan een mobiele telefoon met camera. In vroeger eeuwen was dit uiteraard geheel anders. Tot aan de uitvinding van de fotografie was er een aantal topografische tekenaars dat tekeningen en prenten maakte van ons historisch erfgoed. Bekende namen waren Andries en Gerrit Schoemaker, Abraham de Haan, Cornelis Pronk en Jacobus Stellingwerf.

Dikwijls waren deze tekeningen gebaseerd op door anderen gemaakte schetsen die nogal eens onbetrouwbaar waren en al met al berustte het resultaat op veel fantasie en kwam niet overeen met de werkelijkheid.

Vooral in de 18e eeuw zijn meerdere duizenden van deze tekeningen gemaakt. Ook van Leerdam treffen we dit soort tekeningen aan, alsook van Schoonrewoerd, Oosterwijk en Kedichem. Ook een aantal van deze tekeningen zijn op fantasie gebaseerd, terwijl de erop vermelde jaartallen helemaal niet juist (kunnen) zijn.
Een goed voorbeeld hiervan zijn de tekeningen van het kasteel van Leerdam, kerk en stadhuis. En ongelooflijk veel tekeningen zijn er van het huis te Oosterwijk.

Verder waren meerdere schilders actief in het vastleggen van gebouwen en landschappen. Kijk alleen al eens naar het aantal schetsen en schilderijen die Weissenbruch van de Steigerpoort maakte.

Op cartografisch gebied waren ook meerdere bekende tekenaars actief. Denk aan Jacob van Deventer en Blaeu. Vinden we op de oudste landkaarten meestal alleen de plaatsnaam met enkele willekeurige gebouwen, later zien we in detail uitgewerkte plattegronden. En ook hierbij moeten dikwijls wel de nodige vraagtekens gezet worden.

We hebben nu al deze tekeningen, schilderijen en kaarten bijeen gebracht en overwegen dit als boek in onze Historische Reeks Leerdam uit te brengen. Elke afbeelding is hierbij voorzien van een toelichting. Het boek krijgt een omvang van ca. 250 pagina’s op ons bekende oblong formaat 30 x 24 cm. De kosten zullen afhankelijk zijn van de oplage.

Middels deze nieuwsbrief willen wij graag peilen in hoeverre er belangstelling bij u bestaat voor een dergelijke uitgave. U kunt dit aangeven via de winkel op onze website, via e-mail naar [email protected] of telefonisch op 06 30 21 88 14.
Het verplicht u tot niets.