Algemeen Nut Beogende Instelling

Naam: Historische Vereniging Leerdam

RSIN-nummer: 804234656

Post-/bezoekadres: Koningin Emmalaan 17, 4141 EA  LEERDAM

 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter: T.A. (Teunis) Blom
Secretaris: G.J. (Gerrit) Nieuwenhuis
Penningmeester: A.C. (Arie) Burggraaf

Leden:
A.E. (Annette) Blom
H. (Harm) Brinks
A.J. (Ton) van Kooten
A.P.A. (Peter) van Rooden

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van de Historische Vereniging Leerdam of haar vrijwilligers ontvangen geen beloning.

 

Statuten

Beleidsplan

Jaarverslag secretaris ALV 2022

Balans 2022

Financieel overzicht 2022 en begroting 2023

Toelichting