Verslag lezing “De wereld van waterbouw ” 09-09-2021

10-09-2021

Donderdagavond 9 september was onze eerste lezing sinds een jaar met als onderwerp “De wereld van waterbouw”. Ongeveer 30 geïnteresseerden kwamen naar de Molenzaal van Partycentrum Het Dak.

We begonnen de avond met een presentatie van een medewerker van het Waterschap Rivierenland Tiel (WSR) die ons het e.e.a. vertelde over het baggeren in de omgeving van Leerdam.
Wat is het verschil tussen baggeren en maaien, wanneer wordt er wat gedaan, enz.
Op een kaart was mooi te zien waar er de komende tijd in de omgeving van Leerdam gewerkt gaat worden.

Daarna nam Remco van de Ven van het Nationaal Baggermuseum uit Sliedrecht het over.
Hij vertelde op enthousiaste wijze over het ontstaan van baggeren. Zo werd dat in het begin met de hand uitgevoerd en werden rond 1850 de baggerwerktuigen uitgerust met stoommachines. Sindsdien blijven er nieuwe ontwikkelingen komen die nooit ophouden.

We hoorden over het ontstaan van de baggerbedrijven in (de omgeving van) Sliedrecht, zoals van Oord en Boskalis. Vaak samenvoegingen van allerlei andere bedrijven en namen van de eigenaren.

We zagen filmpjes en foto’s van de aan aanleg van nieuwe havens, het bouwen van het vliegveld Chek Lap Kok en Disney Land in zee bij Hong Kong, de Palmeilanden bij Dubai, de aanleg van Europoort, Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2, uitbreiding van het Suezkanaal, landaanwinning Singapore en de Deltawerken in Nederland.

De offshore activiteiten zijn sterk verbonden met de wereld van waterbouw. Denk maar aan het bouwen van windmolenparken op zee of het leggen van communicatiekabels, gas- en olieleidingen in de zeebodem, ook dit zijn activiteiten van baggerbedrijven.

Belangrijk is ook het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerk om havens toegankelijk te houden voor de scheepvaart.

‘Bouwen met de natuur’ is ook het werk van de baggerbedrijven, zoals de Marker Wadden, de Zandmotor, de nieuwe Hondsbosche Zeewering en de renovatie van de Afsluitdijk.

Het was een interessante avond, met veel vragen uit het publiek.