Verslag excursie Fort Altena

12-05-2012

Zaterdag 12 mei gingen we op excursie naar Fort Altena.

Hoewel de voortekenen niet zo gunstig waren, viel het weer erg mee. Het was droog en als je in de zon stond, was het best lekker.

We begonnen deze middag met koffie/thee en zelfgebakken kruiTkoek in de brasserie Kazerne C.

Onze gids was erg enthousiast en had erg veel te vertellen. We kregen uitleg over de Nieuwe Hollandse Waterlinie en wandelden een stuk over de wallen om het fort. Vanaf de punt had je een heel mooi uitzicht. Uniek is de flankremise D. Hier gingen we ook binnen kijken en kregen een beeld onder welke omstandigheden er vroeger door de soldaten werd gewerkt. We wandelden door een heel smal gangetje, waar allemaal luikjes zaten waar dan een lantaarn werd gezet voor een beetje licht.

Het MOB-complex op het terrein wordt nu gebruikt voor feesten en andere bijeenkomsten.

In het Torenfort zijn allemaal verschillende ruimtes en hier is o.a. een informatiepunt gevestigd, een winkel met streekproducten, de waterwinkel en ook de ruimte waar de waterproeverijen worden gehouden.

Met de waterproeverij sloten we deze excursie af. Door 1 van de kwartiermeesters die het fort beheren werd uitleg gegeven over allerlei soorten water, van kraanwater tot “Heilwasser” en natuurlijk werd er geproefd. Ook is er water uit het fort zelf, wat drinkbaar is en ook verkocht wordt.

Tot slot nog een bezoek aan de waterwinkel en toen was deze middag weer voorbij.


We begonnen met koffie/thee en kruiTkoek.


In het zonnetje wachten op de gids.


Op de punt van het fort had je een mooi uitzicht.


Onze gids was een enthousiast verteller. Gelukkig stond er een bankje.


Flankremise D.


Binnen in remise D. Op de stenen zie je namen + jaartallen staan van soldaten die in het fort hebben gewerkt.


De deur voor dit toilet was er niet meer.


De waterproeverij. Hier uitleg over een fles water uit Noorwegen. Je zou sommige waters vooral kopen om de mooie fles.


Er stond voor iedereen een rijtje glaasjes klaar, met in ieder glaasje een andere soort water. We begonnen met leidingwater.


Het torenfort heeft een binnenplaats, waar als taartpunten allemaal verschillende ruimtes om liggen, zoals ook de waterwinkel en de waterproeverij.


Nog even napraten. Er waren al weer ideƫen