Verslag excursie DOMunder

16-04-2016

Zaterdag 16 april was onze excursie naar DOMunder in Utrecht, waar we een archeologie rondleiding maakten onder leiding van een gids.

We hadden een leuke groep van 19 deelnemers.
Voordat we echt DOMunder gingen, kregen we binnen uitleg over het Romeinse fort Trajectum en het ontstaan van Utrecht. Via allerlei plattegronden probeerden we te bepalen waar we nu eigenlijk stonden in de huidige tijd op het Domplein. We hoorden over professor Van Giffen, de grondlegger van de archeologie als wetenschap en het ontstaan van het project DOMunder.